Bezpečnost práce

Fotovoltaické elektrárny Fotovoltaické elektrárny

Listopad 4, 2015 Bezpečnost práce

Znalci se zkoumali právní předpisy a technické normy, které v období listopadu a prosince roku 2010 upravovaly problematiku provádění výchozích revizí elektrických zařízení (se zaměřením na výchozí revize fotovoltaických elektráren). Vyjadřovali se k tomu, zda z těchto předpisů a norem plynou z technického hlediska požadavky na to, v jakém technickém stavu musí být revidované elektrické zařízení (fotovoltaická elektrárna), aby […]

VÍCE

Provozování skladů munice AČR Provozování skladů munice AČR

Listopad 4, 2015 Bezpečnost práce

Znalci se zkoumali provozování skladů munice v návaznosti na vyhodnocení bezpečnostních rizik z hlediska požární ochrany a bezpečnosti práce. Problematika skladování nejen vojenské munice a výbušnin by měla být přísně sledovanou, zákony, vyhláškami a normami definovanou specifickou projekčně stavební činností. Není možné, aby se  jejím skladováním a podnikáním začal stát zabývat až po výbuších ve Vrběticích v r. […]

VÍCE

Smrt způsobená otravou oxidem uhelnatým Smrt způsobená otravou oxidem uhelnatým

Únor 16, 2015 Bezpečnost práce

V prvních dnech r. 2015 jsem řešila případ otravy manželského páru oxidem uhelnatým (CO). Bohužel musím konstatovat, že při fyzické prohlídce objektu, kde se nešťastná událost stala, nebyla k dispozici stavební dokumentace rodinného domu, proto lze pouze usuzovat na to, že stavební práce a instalaci otopného systému – radiátorů s ohřevem teplé vody včetně komínů, si majitelé prováděli svépomocí. Rovněž zanedbali požadavky na pravidelné čištění komínů a spalinových cest, což se jim stalo osudným.

VÍCE

Nelegální zaměstnávání uchazeče o zaměstnání z pohledu BOZP Nelegální zaměstnávání uchazeče o zaměstnání z pohledu BOZP

Prosinec 16, 2014 Bezpečnost práce

Jako uchazeč o zaměstnání se přišel v srpnu roku 2013 zeptat na práci do dřevařské firmy dlouhodobě „nezaměstnaný občan“ vyslaný do firmy z Úřadu práce. Jednalo se o dělnickou profesi, ke které nebylo potřeba zvláštního vzdělání, ale byla určena pro manuálně zručnějšího zaměstnance. Majitel firmy, v dobré víře, aby ihned uchazeče nediskriminoval pro jeho původ, požádal mistra, aby […]

VÍCE

Pád zaměstnance ze střechy s následkem smrti z hlediska BOZP Pád zaměstnance ze střechy s následkem smrti z hlediska BOZP

Listopad 26, 2014 Bezpečnost práce, Práce ve výšce a nad volnou hloubkou

Na webu naší firmy pyrokontrol www.pyrokontrol.cz jsem v úvodním příspěvku popsala právní následky pro zaměstnavatele po pádu jeho zaměstnance ze střechy z hlediska BOZP. Zaměstnanec stavební firmy na následky zranění bezprostředně zemřel. Posouzením dokladů ze spisu značky T XXXX/201X a dalších doložených na vyžádání od zaměstnavatele jednotlivě a ve vzájemné souvislosti, osobním jednáním s jedním z jednatelů, dále pak […]

VÍCE

KONTAKTY