Nelegální zaměstnávání uchazeče o zaměstnání z pohledu BOZP

16 prosince, 2014 Bezpečnost práce

Nelegální zaměstnávání uchazeče o zaměstnání z pohledu BOZP

Jako uchazeč o zaměstnání se přišel v srpnu roku 2013 zeptat na práci do dřevařské firmy dlouhodobě „nezaměstnaný občan“ vyslaný do firmy z Úřadu práce. Jednalo se o dělnickou profesi, ke které nebylo potřeba zvláštního vzdělání, ale byla určena pro manuálně zručnějšího zaměstnance.

Majitel firmy, v dobré víře, aby ihned uchazeče nediskriminoval pro jeho původ, požádal mistra, aby uchazeče provedl po výrobní hale. Následně byl uchazeč odeslán na personální oddělení, kde mu asistentka sdělila, že nebude do zaměstnání přijat, a aby odešel domů.

Uchazeč personalistku neposlechl, svévolně odešel na výrobní halu, kde řekl mistrovi v době polední přestávky, že mu má „dát nějakou práci“. Mistr mu nařídil, že má na něho počkat, než si informaci ověří. Mezitím si uchazeč zapnul do zdroje odstavenou pilu, která byla z důvodu nevyhovující revize elektro označená tabulkou „MIMO PROVOZ“, a záměrně si na pile uřízl dlaň na pravé ruce.

Zraněnému muži byla poskytnuta první pomoc a byl převezen do nemocnice. Před vstupní branou do firmy celou dobu čekala na uchazeče zřejmě manželka se třemi dětmi a s kočárkem, a když viděla, že se manželovi podařilo dokonat sebepoškození a je odvážen do nemocnice, ihned sama přivolala kriminální policii.

Kriminální policie provedla šetření a úraz ohlásila na oblastní inspektorát práce. Inspektor, který se bezprostředně do firmy dostavil, „zjistil“ u zaměstnavatele celkem 9 pochybení z důvodu nelegálního zaměstnávání, kdy hrozila zaměstnavateli pokuta až do výše 10 milionů Kč. Inspektor OIP vytýkal zaměstnavateli např., že neuzavřel s uchazečem pracovní smlouvu, neprovedl jeho školení o BOZP, neseznámil uchazeče s pracovními postupy, neoznámil bez zbytečného odkladu úraz na OIP, nepodrobil uchazeče vstupní zdravotní prohlídce, nezajistil odpojení pily od zdroje (byť si ji uchazeč sám zapnul), neprokázal, zda má zraněný duševní a fyzické předpoklady pro práci na pile, neposkytl mu OOPP, a na závěr posuzoval inspektor odpojené a označené zařízení „MIMO PROVOZ“ – pilu, jako porušení povinností zaměstnavatele při jeho provozování v ne bezpečném provozu.

Celou situaci jsem konzultovala na SÚIP, který zaujal názor, že se jednalo skutečně o nelegální zaměstnávání, protože „údajně“ uchazeč o zaměstnání začal pracovat na zařízení zaměstnavatele. S tímto názorem jsem se nemohla ztotožnit, protože nemá žádnou oporu v právních předpisech, např. v zákoníku práce.

Pro majitele firmy jsem vypracovala stanovisko jako vyjádření k záznamu inspektora OIP s tím, že se jednalo o úmyslné plánované sebepoškození uchazeče, a že tento člověk nebyl a nemohl ani být v době sebepoškození zaměstnancem firmy. Nicméně zaměstnavatel byl začátkem roku 2014 předvolán na OIP ke správnímu řízení, kde mu byla opětovně v písemné podobě vytýkána výše uvedená porušení. Pro zaměstnavatele a jeho právního zástupce jsem vypracovala stanovisko soudního znalce, a u OIP bylo následně správní řízení zastaveno.

Pokračování případu ale mělo šetření kriminální policií, která na základě stanoviska OIP obvinila mistra podle trestního zákoníku, že zanedbal povinnosti vyplývající z jeho postavení a předpisů na úseku BOZP. Na základě podkladů od kriminální policie OSZ (okresní státní zástupce) obžaloval opět opisem závěrů inspektorů OIP mistra za těžké ublížení na zdraví z nedbalosti podle §143, zákona č. 40/2009 Sb., v PZ, §143

Usmrcení z nedbalosti

(1) Kdo jinému z nedbalosti způsobí smrt, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody na jeden rok až šest let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 proto, že porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona.

(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 proto, že hrubě porušil zákony o ochraně životního prostředí nebo zákony o bezpečnosti práce nebo dopravy anebo hygienické zákony.

V tomto období proběhlo jednání u okresního soudu, kde byl mistrovi navrhován trest odnětí svobody v délce trvání 9 měsíců a úhrada nákladů řízení a další náhrady za léčení sebepoškozeného. Na základě dobře zformulovaného znaleckého vyjádření a právní pomoci advokáta byl obžalovaný mistr zproštěn viny v celém rozsahu. Mistrovi uhradí veškeré náklady řízení stát. Tedy jako obvykle každý z nás.

KONTAKTY

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.