Úraz při stavbě kašny „Vnímání“

29 září, 2017 Bezpečnost práce

Úraz při stavbě kašny „Vnímání“

Kontroverzní stavba dřevěné stěny kolem Samsonovy kašny rozdělila České Budějovice na dvě části. Někteří kritizovali náklady na projekt, který se jim zdál zbytečný. Já, jako soudní znalec, který vypracovával znalecký posudek, kritizuji nedostatečné zajištění výstavby netypické dřevěné konstrukce z hlediska BOZP.

Bude to rok, kdy v Českých Budějovicích začala výstava scénické stavby Vnímání. Architekt nechal realizační firmou obklopit Samsonovu kašnu na náměstí sedmimetrovou dřevěnou stěnou. K dominantě na Náměstí Přemysla Otakara II. se pak lidé dostali jen po lávce vedoucí z pořádajícího Domu umění.

Rozhodně nemám nic proti umění, ale i to má svá pravidla v BOZP. Pokud se provádí netypická stavba, která má sloužit nejenom „vnímání“ tisícům návštěvníků, je nutné mít zajištěnou i oblast ochrany a zdraví osob.

Práce na stavbě měly započíst dne 1.9.2016 a trvat měly do 7.9.2016. Montáž velkoplošných dřevěných dílců uměleckého díla měla provádět realizační odborná firma. Bohužel při stavbě třetí den došlo k vážnému úrazu externího pracovníka.

V obdobných případech, kdy se jedná o stavbu „zvláštního uměleckého charakteru“, musí být mimo obecně známé povinnosti v BOZP, stanoven podrobný technologický (pracovní) postup montáže, odpovídající požadavkům bezpečnosti práce. Samozřejmě práce musí řídit a koordinovat osoba, která dostatečné znalosti i v prevenci rizik. Jednoduše a stručně řečeno, výstavba nesmí započíst dříve, pokud nejsou splněny všechny požadavky na ochranu zdraví a života i u staveb, které nepodléhají plánu BOZP ve smyslu NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

KONTAKTY

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.