Provozování skladů munice AČR

4 listopadu, 2015 Bezpečnost práce

Provozování skladů munice AČR

Znalci se zkoumali provozování skladů munice v návaznosti na vyhodnocení bezpečnostních rizik z hlediska požární ochrany a bezpečnosti práce.

Problematika skladování nejen vojenské munice a výbušnin by měla být přísně sledovanou, zákony, vyhláškami a normami definovanou specifickou projekčně stavební činností. Není možné, aby se  jejím skladováním a podnikáním začal stát zabývat až po výbuších ve Vrběticích v r. 2014.

Mezi hlavní kritéria při návrhu skladování munice a pyrotechniky samozřejmě náleží bezpečnost uložení munice, tím také snižování rizik z této činnosti vyplývajících a minimalizace ztrát při případné mimořádné události, a to jak na životech, tak na hmotných statcích.

Kritéria bezpečnosti jsou tedy logicky nedílnou součástí jak zadávací tak projektové dokumentace stavby skladovacího objektu. Proto je ve všech fázích nutné uvažovat reálně o všech aspektech, které projekt ovlivňují a profilují.

Výsledná stavba skladovacího objektu, její funkčnost, zejména z hlediska bezpečnosti, je proto průmětem znalostí příčin a následků jednotlivých fyzikálně chemických, stavebně technických a v neposlední řadě také organizačních faktorů zainteresovaných osob napříč celým realizačním procesem. Podrobněji se znalci zabývali touto problematikou na http://www.pyrokontrol.cz/uncategorized/skladovani-munice-soukromymi-firmami/#top3.

Pro armádní sklady munice platí předpis Vševojsk-5-2 schválený náčelníkem Generálního štábu Armády České republiky generálporučíkem Ing. Pavlem Štefkou 28. března 2006.

Tento předpis stanovuje zásady pro skladování munice a výbušin, opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při skladování munice a výbušin a požadavky na stavební provedení muničních skladišť.

Předpis vychází z ustanovení § 21 až 37 části třetí – Výbušniny zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, v PZ; vyhlášky č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin, v PZ; vyhlášky č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (Dohoda ADR), a ze sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 17/2011 Sb. m. s. ve znění pozdějších sdělení, o přijetí změn a doplňků Přílohy A – Ustanovení o nebezpečných látkách a předmětech a Přílohy B – Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě Dohody ADR, v PZ.

Předpis je zpracován v souladu s ustanoveními standardizačních dohod NATO – Příručka bezpečnostních zásad NATO pro skladování vojenské munice a výbušin – AASTP-1 (STANAG 4440) a Určení klasifikace (třídění) vojenské munice a výbušin – AASTP-3 (STANAG 4123).

Ustanovení předpisu jsou v souladu se záručními podmínkami pro skladování munice a výbušnin, které stanovili jejich výrobci, a zahrnují výsledky provozních zkoušek pro oblast skladování munice a výbušin, které se uskutečnily v Základně munice Týniště nad Orlicí.

Untitled4Untitled2

Untitled

Untitled3

 

 

 

 

Zdroj foto http://zpravy.idnes.cz/nejhlidanejsi-misto-v-cesku-dp6-/zpr_nato.aspx?c=A121129_021308_zpr_nato_inc

ZÁVĚR

Pro zajištění muničních skladů z hlediska BOZP a PO platí standartní civilní předpisy, jako je např. Zákon o PO, Zákoník práce, Zákon o BOZP nebo navazující normové hodnoty.

KONTAKTY

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.