Zdravotní prohlídka a pracovní úraz

24 února, 2019 Bezpečnost práce

Zdravotní prohlídka a pracovní úraz

Znalci posuzovali pracovní úraz, který se stal zaměstnanci na provozním zařízení pro výrobu plastových výlisků. Zajímavostí tohoto případu bylo, že zaměstnanec prošel jako registrovaný narkoman pervitinu, popíjející alkohol a silný kuřák, vstupní lékařskou prohlídkou u poskytovatele pracovnělékařské péče, který v žádosti zaměstnavatele u uchazeče o zaměstnání potvrdil, že může pracovat na technickém výrobním zařízení bez odpovědné práce. Zaměstnavatel na základě posouzení zdravotního stavu uchazeče přijal do pracovního poměru jako obsluhu lisu a jako méně odpovědnou práci vyhodnotil odebírání hotových výrobků z transportního pásu, kam výlisky vypadávaly.

Chování již přijatého zaměstnance se při práci jevilo jeho kolegům spolupracovníkům jako nestandardní, nicméně jeho veselost, roztančenost, prozpěvování si, roztěkanost a hyperaktivitu, přikládali jeho temperamentu. Bohužel, toto chování mělo za následek cca po 3 týdnech pracovního poměru náhlé neočekávané vsunutí ruky do otvoru stroje, kterým vypadávaly výlisky na transportér, a poranění prstů.

Kde se tedy stala prvotní chyba? Jediný, kdo má přístup ke zdravotní dokumentaci zaměstnance a jeho historii, je poskytovatel pracovnělékařské péče. Je tedy na něm, aby vyhodnotil zdravotní stav uchazeče o zaměstnání, a byť se jedná o „lékařské tajemství“, musí nějakou jinou formou zaměstnavatele na možná rizika u zaměstnance upozornit. Navíc podle zákona č. 373/2011 Sb., v PZ, a jeho prováděcí vyhlášky č. 79/2013 Sb., v PZ, musí smluvní poskytovatel pracovnělékařské služby znát pracovní podmínky daného pracoviště a provádět na tomto pracovišti nejméně 1x ročně kontrolní činnost, aby byl obeznámen s charakterem práce a riziky na jednotlivých výrobních zařízeních.

Znalci neřeší podobný případ poprvé, s nedostatečným posuzováním zdravotního stavu zaměstnanců od poskytovatelů pracovnělékařské péče se setkávají velice často. Proto je nutné, aby i zdravotnímu stavu zaměstnanců věnovali maximální pozornost personalisté při jejich přijímání do pracovního poměru a vystavování žádostí o provedení zdravotní prohlídky, tak i následně vedoucí zaměstnanci, kteří přidělují nového zaměstnance k výkonu práce.

KONTAKTY

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.