Fotovoltaické elektrárny

4 listopadu, 2015 Bezpečnost práce

Fotovoltaické elektrárny

Znalci se zkoumali právní předpisy a technické normy, které v období listopadu a prosince roku 2010 upravovaly problematiku provádění výchozích revizí elektrických zařízení (se zaměřením na výchozí revize fotovoltaických elektráren). Vyjadřovali se k tomu, zda z těchto předpisů a norem plynou z technického hlediska požadavky na to, v jakém technickém stavu musí být revidované elektrické zařízení (fotovoltaická elektrárna), aby bylo možné výchozí revizi na tomto zařízení (fotovoltaické elektrárně) řádně provést z hlediska BOZP a PO.

Podle právního zástupce (ERÚ) bylo neobvyklé, že Energetický regulační úřad dvě solární elektrárny SS a ZS opakovaně zkontroloval a v závěru roku 2010 jim udělil licence pro provoz (využitý zdroj http://zpravy.aktualne.cz/domaci/expravnik-eru-postup-uradu-v-chomutove-byl-estandardni/r~7af4e444f16311e382f7002590604f2e/.

Právník to konstatoval u brněnského krajského soudu, který řeší případ údajných podvodů se solární energií v CH. Obžalováno z podvodů a pochybení je v něm deset lidí.

Elektrárny SS a ZS vybudovala firma ZGSH holding, ovládaná miliardářem ZZ, v areálu CH válcoven. Jde o zařízení za zhruba 1,1 miliardy korun. Aby mohlo dodávat elektřinu do veřejné sítě a dostávat za to příspěvky, muselo k tomu mít licenci od ERÚ.

FVE1 FVE2

První licenční řízení se konalo 20. prosince 2010, kdy elektrárny navštívila tříčlenná komise z ERÚ. Jejím členem byl za právní odbor úřadu i právník. Elektrárny licenci nezískaly, protože komise v nich našla četné nesrovnalosti. „Některé solární panely chyběly úplně, jiné nebyly zapojené. Část kabelů nebyla nainstalovaná, v elektrárnách byly výkopy,“ řekl soudu právník k důvodům, proč licence nebyly uděleny.

Hlavní problém byl podle něj v tom, že majitelé elektráren ZZ předložili kontrolorům revizní zprávu elektro, podle níž byly rozvody elektráren v pořádku a obě byly připraveny na provoz.

Právník o den později nastoupil na dovolenou. Když pak počátkem roku 2011 zjistil, že se licenční řízení konalo v těchto zařízeních znovu a ERÚ v něm licence udělil, byl podle svého vyjádření v šoku.

Soudu řekl, že si kladl otázku „proč ERÚ zvýhodnil majitele těchto elektráren tím, že se v nich konalo přes nesrovnalosti v krátké době nové licenční řízení a místo nich v něm nebyly řešeny jiné nově postavené elektrárny“.

Pro majitele FVE SS a ZS bylo klíčové dostat licence ještě v roce 2010. Jen díky tomu totiž mají na 20 let zajištěnu cenu za megawatthodinu dodané energie do veřejné sítě 12 150 korun. Od 1. ledna 2011 se tato výkupní cena prudce snížila na 5500 korun za megawatthodinu. Podle žaloby dostaly elektrárny licence předčasně. FVE jsou od té doby v provozu.

Spis uvádí, že zatím vzniklá škoda se odhaduje na 300 milionů korun. Za 20 let by mohla dosáhnout dvou miliard korun.

ZZ je přesvědčen, že kauza je přehnaně nafouknutá. „Kontrolu prováděli laici, kteří tomu nerozumějí. Učinili ale monstrózní závěr a někdo se jej chytl. Je to odvádění pozornosti od skutečných problémů, které v energetice existují,“ doplnil.

K obžalovaným v kauze patří také předsedkyně ERÚ Alena Vitásková. Hrozí jí až 12 let vězení za to, že zabránila obnově licenčního řízení, v němž by mohly obě elektrárny přijít o povolení pro provoz. Vinu samozřejmě odmítá.

ZÁVĚR

Pro účely vzdělávání veřejnosti konstatujeme, že: článek 2.1, ČSN 33 1500 – Elektrotechnické předpisy – Revize elektrických zařízení uvádí, že nová elektrická zařízení je možno uvést do provozu jen tehdy, byl-li jejich stav z hlediska bezpečnosti ověřen výchozí revizí, popřípadě ověřen a doložen dokladem v souladu s požadavky stanovenými zvláštními předpisy. Za takový doklad se považuje prohlášení o shodě u stanovených výrobků. Stanovený výrobek, má-li být uveden na trh, popřípadě do provozu, musí nebo může být v rozsahu a za podmínek stanovených nařízením vlády opatřen stanoveným označením, dalšími označeními, a pokud tak stanoví nařízení vlády, musí být k němu vydáno nebo přiloženo ES prohlášení o shodě nebo jiný dokument ve smyslu odstavce (2), §13, zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. V praxi toto ustanovení opět znamená, že na stanovených výrobcích, mezi které se řadí také fotovoltaické panely a invertory neboli střídače není nutné provádět samostatně výchozí revizi, protože jejich bezpečnost byla prověřena výrobcem na základě prohlášení o shodě.

 V žádném právním předpise ani české technické normě, relevantní k provádění výchozích revizí, tedy není implicitně nařízena podmínka, v jakém technickém stavu z hlediska kompletnosti instalace musí být revidované vyhrazené elektrické technické zařízení (fotovoltaická elektrárna), aby bylo možné výchozí revizi na tomto zařízení (fotovoltaické elektrárně) řádně provést, protože primárně výchozí revize slouží k ověření technického stavu zařízení z hlediska bezpečnosti a tyto revize mohou být prováděny po částech během výstavby.

VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVA TEDY NENÍ OVĚŘENÍM KOMPLETNOSTI INSTALACE DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, ALE OVĚŘENÍM JEJÍ BEZPEČNOSTI.

KONTAKTY

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.