Požární ochrana

KRBOVÁ KAMNA KRBOVÁ KAMNA

Srpen 9, 2016 Požární ochrana

Znalci v oboru požární ochrany a bezpečnosti práce musí mnohdy řešit i „banální“ záležitosti, které končí soudním sporem, kdy mezi žalobcem a žalovaným není možné nalézt shodu. Takový byl i případ rodiny, která se soudila s moravským úřadem, vlastníkem bytu, o neplatnost výpovědi z nájmu pro „hrubé zásahy“ manželů v objektu, kteří podle něho porušili požární bezpečnost domu. Okresní […]

VÍCE

Požár pražského masokombinátu Požár pražského masokombinátu

Listopad 30, 2015 Požární ochrana

Znalci posuzovali vznik a míru porušení povinností v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany u požáru, který zavinila externí firma při používání otevřeného ohně při opravě střechy. K požáru střechy dvoupodlažní budovy o rozloze 200 m2 vyjely nejprve tři jednotky hasičů. Velitel zásahu si ihned po příjezdu na místo vyžádal posily v podobě dalších jednotek podnikových, […]

VÍCE

Požár v kladenské pekárně Požár v kladenské pekárně

Listopad 4, 2015 Požární ochrana

Znalci se podílely na zhodnocení průběhu požáru, který vznikl v největší pekárně a mrazírně v Evropě. Úsudek o průběhu požáru je možné si udělat i z veřejně dostupných informací na http://www.hzscr.cz/fotogalerie/rozsahly-pozar-pekaren-v-kladne.aspx, a http://www.hzscr.cz/clanek/rozsahly-pozar-objektu-pekaren-v-kladne.aspx. Požár je zde popsán jako jeden z nejnáročnějších požárů v historii kladenských hasičů, který likvidovalo 35 jednotek 73 hodin. Hasebním zásahem jednotky uchránily hodnoty za […]

VÍCE

Znalci v oboru PO vykonávající OZO v PO Znalci v oboru PO vykonávající OZO v PO

Říjen 17, 2014 Požární ochrana

Podle zákona o PO č. 133/1985 Sb., v PZ, mohou „Plnění povinností podle § 6a odst. 1, § 16 odst. 1 a § 16a zabezpečovat pouze odborně způsobilé osoby. Odborně způsobilými osobami se rozumí znalci a znalecké ústavy v základním oboru požární ochrany zapsaní v seznamu znalců a znaleckých ústavů vedených krajskými soudy, fyzické osoby, které jsou absolventy škol […]

VÍCE

KONTAKTY