Požár pražského masokombinátu

30 listopadu, 2015 Požární ochrana

Požár pražského masokombinátu

Znalci posuzovali vznik a míru porušení povinností v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany u požáru, který zavinila externí firma při používání otevřeného ohně při opravě střechy.

K požáru střechy dvoupodlažní budovy o rozloze 200 m2 vyjely nejprve tři jednotky hasičů. Velitel zásahu si ihned po příjezdu na místo vyžádal posily v podobě dalších jednotek podnikových, profesionálních i dobrovolných hasičů. Při zásahu se jeden z hasičů propadl střechou a přivolaní záchranáři ho převezli do nemocnice.

Likvidace požáru zabrala hasičům ještě několik hodin, způsobená škoda dosáhne minimálně 30 miliónů korun.

2

Zdroj fotografií http://policejnidenik.cz/

ZÁVĚR

Znalci učinili závěr, že jak objednatel prací, tak i hlavní zhotovitel prací přistupovali k plnění povinností na úseku BOZP a PO při opravě střechy pouze formálně bez toho, aby byly sjednané činnosti řádně písemně smluvně upraveny a pracoviště střešního prostoru bezpečně zajištěno proti možnosti vzniku požáru. Dále objednatel prací i jejich zhotovitel v průběhu smluvního vztahu podcenili prevenci rizik, včetně řádného proškolení všech osob na pracovišti z problematiky BOZP a PO.

V obecné rovině musí znalci z dlouhodobého odborného výkonu činností v oblasti požárně bezpečnostního inženýrství konstatovat, že v České republice není žádná podnikající právnická nebo podnikající fyzická osoba či zaměstnavatel, u kterého by nebylo zjištěno žádné, byť méně závažné pochybení v užívání stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., v PZ, zákona č. 262/2006 Sb., v PZ, zákona č. 309/2006 Sb., v PZ či zákona č. 133/1985 Sb., v PZ, a předpisů souvisejících.

Stavebník – uživatel stavby a zhotovitel díla, neznalí všech právních předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany, tak nabyde přesvědčení, že svou činnost, kterou vykonává neměně dlouhodobě (stereotypně), je v souladu s právními předpisy, schválenou stavení dokumentací a profesionální péčí externím smluvních partnerů o stavbu a její vybavení (např. smluvní OZO v PO nebo OZO v PR).

KONTAKTY

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.