Znalci v oboru PO vykonávající OZO v PO

17 října, 2014 Požární ochrana

Znalci v oboru PO vykonávající OZO v PO

Podle zákona o PO č. 133/1985 Sb., v PZ, mohou „Plnění povinností podle § 6a odst. 1, § 16 odst. 1 a § 16a zabezpečovat pouze odborně způsobilé osoby. Odborně způsobilými osobami se rozumí znalci a znalecké ústavy v základním oboru požární ochrany zapsaní v seznamu znalců a znaleckých ústavů vedených krajskými soudy, fyzické osoby, které jsou absolventy škol požární ochrany nebo absolventy vysokoškolského studia, jehož součástí je ověřovací program pro odbornou způsobilost na úseku požární ochrany schválený ministerstvem, který odpovídá požadavkům uvedeným v odstavci 4, nebo fyzické osoby, které složily zkoušku odborné způsobilosti před komisí ustavenou ministerstvem. Za odborně způsobilé osoby se považují též příslušníci Hasičského záchranného sboru České republiky vykonávající funkce stanovené prováděcím předpisem k zákonu o hasičském záchranném sboru“. Potud se Zákonem o PO souhlasím. Ale setkala jsem se ve své praxi se znalci v oboru PO, kteří nemají vzdělání v požární ochraně a nikdy nevykonali ani zkoušky odborné způsobilosti. U svého jména při výkonu OZO v PO připojují/uvádí pouze „znalec PO“. Já sama, byť jsem absolventka inženýrského a doktorandského studia požárně bezpečnostního inženýrství, jsem požádala o vydání osvědčení o odborné způsobilosti v PO a při výkonu OZO v PO uvádím pouze číslo svého dokladu. Pokud zpracovávám znalecký posudek z oboru PO, uvádím číslo svého znaleckého průkazu.

A protože jsem se setkala již několikrát se znalci v oboru PO, jejichž znalosti v požární ochraně bych hodnotila jako „sporné“, nedalo mi to, a požádala jsem o stanovisko GŘ HZS ČR v Praze, jak že to s odbornou úrovní takovýchto znalců je a jak jsou ze strany státu kontrolováni. Můj dotaz:

Dobrý den, podle §11, odst. 1, zákona č. 133/1985 Sb., o PO, v platném znění, jsou za odborně způsobilé osoby považováni i znalci v základním oboru požární ochrany zapsaní v seznamu znalců. Protože jsem začala aktivně pracovat v komoře soudních znalců, sekci PO a BOZP, začala jsem se i více zajímat o to, kdo znaleckou činnost v oboru vykonává. Navedl mě na to „znalec v oboru PO z Prahy“, který podniká v oboru PO, znalcem byl jmenován někdy v 70. – 80. letech minulého století, vzdělání v oboru PO nemá žádné a jeho znalosti také tomu odpovídají.

Proto bych ráda znala odpověď na to, jak se GŘ HZS ČR staví k těmto znalcům, kterých není bohužel málo, a jejichž znalosti nebyly nikdy v minulosti ověřovány a přesto mohou vykonávat činnosti OZO v PO. Dále by mě zajímalo, jak prověřuje GŘ HZS ČR v současnosti jejich znalosti z oboru PO a zda si vede evidenci o znalcích v oboru PO, tak jako o odborně způsobilých osobách/technicích PO. Ráda bych věděla i to, jaké osvědčení takovému znalci můžete za nekvalitní práci odebrat, když de facto žádné osvědčení nemá a znalectví mu GŘ HZS ČR zrušit nemůže (to je záležitost MS ČR, krajských soudů). Velmi děkuji za odpověď.

Odpověď a následná komunikace s Kpt. Ing. Jitkou Pickovou z oddělení organizace a metodiky prevence byla velmi vstřícná, avšak nikoliv neočekávaná. GŘ HZS ČR o tomto problémů ví a bude se jím zabývat při změně Zákona o PO. Podrobněji je odpověď uvedena v přiloženém vyjádření. Co k tomu dodat?

HZS-OZO_ soudni_ znalci

KONTAKTY

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.