Bezpečnost práce

Převážení břemen VZV Převážení břemen VZV

Duben 19, 2019 Bezpečnost práce

Není traverza na VZV jako traverza. Řešili jsme jako znalci pád obyčejné ocelové traverzy používané k zavěření převážených břemen při o délce 12,5 m, váze 2t, a v poloze ve výšce 3,5m nad zemí, kdy traverza svou šířkou zasahovala do celé šíře komunikace v průmyslové hale. Řidič VZV, který traverzu převážel na jiné pracoviště, prudce zabrzdil, neboť chtěl zabránit střetu s druhým vysokozdvižným vozíkem před sebou, čímž došlo ke smeknutí závěsného ramene po vidlích vozíku, které bylo uchyceno pouze v přivařených okách a dále nebylo nijak na zvedacích vidlicích zajištěno. Padající závěsné ocelové rameno – traverza zasáhlo zaměstnance, který v komunikaci rovnal na paletu výrobky, a dále padalo na zem. Následkem utrpěných zranění zaměstnanec zemřel i přes rychlé poskytnutí první pomoci.

VÍCE

Zdravotní prohlídka a pracovní úraz Zdravotní prohlídka a pracovní úraz

Únor 24, 2019 Bezpečnost práce

Znalci posuzovali pracovní úraz, který se stal zaměstnanci na provozním zařízení pro výrobu plastových výlisků. Zajímavostí tohoto případu bylo, že zaměstnanec prošel jako registrovaný narkoman pervitinu, popíjející alkohol a silný kuřák, vstupní lékařskou prohlídkou u poskytovatele pracovnělékařské péče, který v žádosti zaměstnavatele u uchazeče o zaměstnání potvrdil, že může pracovat na technickém výrobním zařízení bez odpovědné práce. Zaměstnavatel na základě posouzení zdravotního stavu uchazeče přijal do pracovního poměru jako obsluhu lisu a jako méně odpovědnou práci vyhodnotil odebírání hotových výrobků z transportního pásu, kam výlisky vypadávaly.

VÍCE

Pracovní úraz při bouracích pracích v zemědělství Pracovní úraz při bouracích pracích v zemědělství

Leden 9, 2018 Bezpečnost práce

Znalcům byl zadán KPČR znalecký posudek pro objasnění okolností jak vznikl smrtelný pracovní úraz zaměstnance v resortu zemědělství. Přestože se zaměstnavatel zabýval zemědělskou výrobou, měl samozřejmě ve vlastnictví i budovy, které se snažil svépomocí rekonstruovat. Pokud nebylo příznivé počasí pro zemědělskou činnost, využíval zaměstnance na práce stavební, bourací a udržovací ve starších objektech svého podniku. Ano, taková praxe je zcela běžná a zaměstnavatel může dát zaměstnancům pokyn k provádění náhradní činnosti.

VÍCE

Úraz při stavbě kašny „Vnímání“ Úraz při stavbě kašny „Vnímání“

Září 29, 2017 Bezpečnost práce

Kontroverzní stavba dřevěné stěny kolem Samsonovy kašny rozdělila České Budějovice na dvě části. Někteří kritizovali náklady na projekt, který se jim zdál zbytečný. Já, jako soudní znalec, který vypracovával znalecký posudek, kritizuji nedostatečné zajištění výstavby netypické dřevěné konstrukce z hlediska BOZP. Bude to rok, kdy v Českých Budějovicích začala výstava scénické stavby Vnímání. Architekt nechal realizační firmou obklopit Samsonovu kašnu na náměstí sedmimetrovou dřevěnou stěnou. K dominantě na Náměstí Přemysla Otakara II. Se pak lidé dostali jen po lávce vedoucí z pořádajícího Domu umění.

VÍCE

Fotovoltaické elektrárny Fotovoltaické elektrárny

Listopad 4, 2015 Bezpečnost práce

Znalci se zkoumali právní předpisy a technické normy, které v období listopadu a prosince roku 2010 upravovaly problematiku provádění výchozích revizí elektrických zařízení (se zaměřením na výchozí revize fotovoltaických elektráren). Vyjadřovali se k tomu, zda z těchto předpisů a norem plynou z technického hlediska požadavky na to, v jakém technickém stavu musí být revidované elektrické zařízení (fotovoltaická elektrárna), aby […]

VÍCE

Provozování skladů munice AČR Provozování skladů munice AČR

Listopad 4, 2015 Bezpečnost práce

Znalci se zkoumali provozování skladů munice v návaznosti na vyhodnocení bezpečnostních rizik z hlediska požární ochrany a bezpečnosti práce. Problematika skladování nejen vojenské munice a výbušnin by měla být přísně sledovanou, zákony, vyhláškami a normami definovanou specifickou projekčně stavební činností. Není možné, aby se  jejím skladováním a podnikáním začal stát zabývat až po výbuších ve Vrběticích v r. […]

VÍCE

Smrt způsobená otravou oxidem uhelnatým Smrt způsobená otravou oxidem uhelnatým

Únor 16, 2015 Bezpečnost práce

V prvních dnech r. 2015 jsem řešila případ otravy manželského páru oxidem uhelnatým (CO). Bohužel musím konstatovat, že při fyzické prohlídce objektu, kde se nešťastná událost stala, nebyla k dispozici stavební dokumentace rodinného domu, proto lze pouze usuzovat na to, že stavební práce a instalaci otopného systému – radiátorů s ohřevem teplé vody včetně komínů, si majitelé prováděli svépomocí. Rovněž zanedbali požadavky na pravidelné čištění komínů a spalinových cest, což se jim stalo osudným.

VÍCE

Nelegální zaměstnávání uchazeče o zaměstnání z pohledu BOZP Nelegální zaměstnávání uchazeče o zaměstnání z pohledu BOZP

Prosinec 16, 2014 Bezpečnost práce

Jako uchazeč o zaměstnání se přišel v srpnu roku 2013 zeptat na práci do dřevařské firmy dlouhodobě „nezaměstnaný občan“ vyslaný do firmy z Úřadu práce. Jednalo se o dělnickou profesi, ke které nebylo potřeba zvláštního vzdělání, ale byla určena pro manuálně zručnějšího zaměstnance. Majitel firmy, v dobré víře, aby ihned uchazeče nediskriminoval pro jeho původ, požádal mistra, aby […]

VÍCE

KONTAKTY