Převážení břemen VZV

19 dubna, 2019 Bezpečnost práce

Převážení břemen VZV

Není traverza na VZV jako traverza. Znalecky jsme posuzovali pád obyčejné ocelové traverzy používané k zavěšení převážených břemen při o délce 12,5 m, váze 2t, a v poloze ve výšce 3,5m nad zemí, kdy traverza svou šířkou zasahovala do celé šíře komunikace v průmyslové hale.

Řidič VZV, který traverzu převážel na jiné pracoviště, prudce zabrzdil, neboť chtěl zabránit střetu s druhým vysokozdvižným vozíkem před sebou, čímž došlo ke smeknutí závěsného ramene po vidlích vozíku, které bylo uchyceno pouze v přivařených okách a dále nebylo nijak na zvedacích vidlicích zajištěno. Padající závěsné ocelové rameno – traverza, zasáhlo zaměstnance, který v komunikaci rovnal na paletu výrobky, a dále padalo na zem. Následkem utrpěných zranění zaměstnanec zemřel i přes rychlé poskytnutí první pomoci.

Znalci museli konstatovat, že zaměstnavatel, vedoucí zaměstnanci a OZO v PR, nevěnovali dostatečnou péči k zajištění bezpečnosti práce, podcenili pracovní rizika v mnoha oblastech legislativních povinností před vznikem smrtelného úrazu zaměstnance, což mělo přímou spojitost s řetězcem událostí, který vyústil v nenávratné poškozením jeho zdraví, kdy tomuto bylo možné z hlediska běžných preventivních organizačních a technických opatření v oblastech BOZP a PO účinně a prokazatelně předejít.

Z fotografií z kamerového záznamu společnosti a fotografií pořízených PČR po smrtelném pracovním úrazu zaměstnance zjistili znalci zejména následující porušení:

 • Z fotografií bylo patrné, že úraz se stal v hale, jejíž účel není v dokumentaci přesně specifikovaný,
 • V hale se provádělo skladování zavěšených dílců na ocelové konstrukci – stojanech po obou stranách, stejně tak i v kovových přepravkách,
 • V hale bylo prováděno také ruční ukládání hotových výrobků na palety za plného provozu dopravy,
 • V hale byly po stranách umístěny různé kovové konstrukce, zřejmě na zavěšení výrobků, které zasahovaly svými neoznačenými částmi hluboko do komunikace,
 • V hale se pohybovali jak pěší zaměstnanci/pracovníci, dělníci provádějící manipulaci s výrobky, tak i motorové vysokozdvižné vozíky (VZV), a probíhala i jiná doprava (nákladní a přepravní automobily a podobné mechanizmy),
 • V hale parkovaly motorové VZV,
 • V hale nebyly vůbec vymezeny komunikace (na podlaze) pro průjezd VZV nebo jiné dopravy, dále zde nebyly vymezeny prostory, které jsou určeny výhradně pro ukládání výrobků a úseky, po kterých může probíhat komunikace pěších nebo zvýrazněno pracoviště pro skládání výrobků na palety nebo do přepravek,
 • Téměř přes celou šíři komunikace byly VZV přepravovány nadrozměrné neukotvené náklady, a to i nad pracujícími zaměstnanci,
 • Z fotografií bylopatrné, že zaměstnavatel nezajistil, aby se pod zdviženým a přepravovaným nákladem, ani v bezprostřední blízkosti, nikdo nepohyboval a nezdržoval,
 • Zaměstnavatel provozoval výrobcem VZV neautorizovaná přídavná zařízení vozíku, aby mohl přepravovat dlouhé závěsné rameno, a to za podpory dvou 0,5m kovových nezajištěných dílců jako opěry, což mělo zásadní vliv na jeho bezpečnost,
 • Řidič VZV nebyl prokazatelně proškolen a upozorněn, např. v Dopravně provozním řádu, na setrvačnou sílu při brždění a na odstředivou sílu v zatáčkách při řízení vozíku a přepravě břemen,
 • Řidič VZV překročil, i dle svého podaného vysvětlení, povolenou rychlost VZV (10-12 km/hod.), povolená rychlost v Dopravně provozním řádu je pouze 5 km/hod., VZV nebyl vybaven omezovačem rychlosti,
 • Hala nebyla vybavena bezpečnostním značením, které by z hlediska BOZP upravovalo bezpečné chování všech osob, které se v daném prostoru zdržovaly,
 • Zaměstnanci nepoužívali OOPP, zejména ochranné přílby, popř. výstražné vesty, které jsou povinné při práci v místech, kde může dojít k pádu předmětů nebo břemen, nebo ke střetu s VZV.

KONTAKTY

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.