Otrava dívky oxidem uhelnatým

12 prosince, 2020 Údržba a provoz technických zařízení

Otrava dívky oxidem uhelnatým

 

Před lety jsme jako znalci zpracovávali znalecký posudek k úmrtí mladé ženy za velmi podobných okolností jako je níže popsána tragédie otravy oxidem uhelnatým u šestnáctiletého chlapce, níže. Rozdíl byl v tom, že kontrolu plynového zařízení a spalinových cest nezajišťovala jako vlastník rodinného domu matka zemřelé dívky, a to i přesto, že na povinnost byla výslovně písemně upozorněna odbornou firmou, která prováděla výměnu staré karmy za novou v koupelně. Nicméně tato firma neměla oprávnění provádět zároveň i revizi plynového zařízení a kontrolu spalinové cesty včetně posouzení činnosti digestoře v kuchyni. Matka podle pokynů výrobce a písemného záznamu montážní firmy po dobu nejméně tří sezón u nemovitosti nezajistila provedení požadovaných úkonů v návodu výrobce plynového kotle jako uživatelka, a následně nezajistila provedení revize a kontroly plynového zařízení ve lhůtách stanovených obecně platnými právními předpisy.


Nicméně, jak to tak někdy u nás bývá, orgány činné v trestním řízení, řekněme „laicky“, zprvu měli za to, že vina je na straně montážní firmy a matka již byla potrestaná dost tím, že jí zemřela dcera.

 

K podobnému případu z Plzně:

Před šesti roky se v jednom z plzeňských bytů přiotrávil 16letý Lukáš zplodinami z karmy a utopil se ve vaně. Za jeho smrt je podle čtvrtečního rozhodnutí Krajského soudu v Plzni (ze dne 10.12.2020) odpovědný revizní technik a plynař Ivo Sekyra (58), který měl v bytovém domě zajišťovat kontrolu plynového vedení a spotřebičů.

Kromě ročního podmíněného trestu musí Sekyra zaplatit otci zemřelého chlapce 700 tisíc korun jako satisfakci za psychickou újmu. Rozsudek je pravomocný.

Trest za usmrcení z nedbalosti dostal Sekyra na samé spodní hranici, když soud zohlednil velký časový odstup od samotné události.

Sekyra u soudu řekl, že je mu líto smrti chlapce, ale vinu odmítl. „Ne že bych se kvůli tomu budil každou noc, ale často o tom přemýšlím, zda se dalo udělat něco jinak, aby se neštěstí předešlo. Je to šílený průšvih, ale odpovědnost za to necítím,“ prohlásil Sekyra.

„Okresní soud se nevypořádal se všemi okolnostmi významnými pro rozhodnutí. K objasnění věci je třeba doplnit dokazování,“ uvedl v pondělí mluvčí Krajského soudu v Plzni David Unger.

Podle dubnového rozsudku nebyl Sekyra jako revizní technik povinen kontrolovat spotřebič v takovém rozsahu, aby odhalil závadu, která způsobila havarijní situaci, v jejímž důsledku mladík zemřel. Žalobkyně poukázala na to, že Sekyra při kontrole ani nezjistil, že u karmy chybí pojistka, která při zpětném tahu spalin uzavře přívod plynu.

„Ta by havarijnímu stavu stejně nezabránila. Podle znalců totiž v důsledku zanesení výměníků dochází k nedokonalému spalování a plyny, které odcházejí, mají nižší teplotu, než na které jsou tyto pojistky nastaveny,“ argumentoval soudce Josef Prach.

Podle znalců došlo k tomu, že se v koupelně nahromadily zplodiny z karmy. To bylo způsobeno zapnutou digestoří v kuchyni, která z utěsněného bytu odsávala vzduch mimo dům. Tím vznikal podtlak, který způsobil, že zplodiny z karmy neodcházely ven komínem, ale vracely se do bytu. Podle projektové dokumentace měla být v bytě digestoř, která vzduch vrací zpět do místnosti, a ne typ, jenž vzduch odváděl ven.

Z rozhodnutí soudu vyplývá, že revizní technik měl důkladně zkontrolovat i digestoř. „Obžalovaný měl uzavřenu smlouvu se správcem bytového domu, kde se mimo jiné zavázal ke kontrolám a revizím plynových spotřebičů ve všech bytech, a za to byl také placen. V rámci těchto kontrol měl také provádět i různé simulace poruch. Digestoř sice není plynové zařízení, ale její chod ovlivnil nesprávnou funkčnost karmy,“ řekl předseda senátu Eduard Wipplinger.

Upozornil na to, že sám obžalovaný uvedl, že se na digestoř měl zeptat. „To je zásadní věc. Měl zjistit, co je to za digestoř, nebo provést zkoušku tak, jako to udělal odborný konzultant na místě krátce po tragédii, když po zapnutí digestoře a karmy zjistil, že se v bytě výrazně zvyšuje koncentrace oxidu uhelnatého,“ pokračoval soudce.

Poukázal také na to, že předmětný byt se od ostatních v domě lišil stavebními úpravami. „To mělo obžalovanému signalizovat nepochybně to, že je tady nějaká změna, že je to jinak než v ostatních bytech,“ dodal Wipplinger.

Pravidelné kontroly nejsou kompletní servis

Sekyra měl se správcem domu uzavřenou pracovní smlouvu na revizi plynových zařízení, jejíž součástí byla povinnost jednou ročně prohlédnout a zkontrolovat ve všech bytech i plynové spotřebiče.

„Měl přesně vymezeno, v jakém rozsahu má prohlídku provádět. Šlo o kontrolu ovládacích prvků, termostatu nebo hořáku. Podle této smlouvy ale nebyl povinen karmu rozmontovat a výměníky vyčistit. Neměl k tomu ani oprávnění od výrobce, to může jen pověřený servisní technik,“ uvedl soudce s tím, že si je vědom toho, že 90 procent uživatelů bytů si řekne, že když je spotřebič pravidelně kontrolován, je všechno v pořádku.

„V tomto směru se těm lidem nemůžeme divit, že považují tato zařízení za bezpečná, protože jsou zde prováděny kontroly takového typu, jako je prováděl obžalovaný. Někdo by je ale měl upozornit na to, aby v nich tyto prohlídky nevzbuzovaly dojem, že suplují servis,“ upozornil soudce.

A dostáváme se k tomu, co vytýkáme obecně jako znalci nebo OZO v PR a OZO v PO objednatelům (soukromým osobám či podnikajícím fyzickým a právnickým osobám) při zajišťování revizí VTZ nebo kontrol technického zařízení, a to je, aby si vždy pečlivě vybírali revizního technika nebo odbornou firmu, kontrolovali si jejich odbornost, výkon činnosti a vyhotovení řádné dokumentace o provedené revizi nebo servisu či kontrole. Pokud je pro objednatele rozhodující nízká cena, dostane za ní téměř vždy i nízkou úroveň služby, která není po právní stránce obhajitelná:(

Tedy pokud jakékoli další zařízení může ovlivňovat chod posuzovaného zařízení, musí ho být revizní technik schopen posoudit. A přesně toto vyžadujeme i u našich klientů a školíme na našich kurzech.

 

Zdroj o soudním řízení v Plzni:

https://www.novinky.cz/krimi/clanek/za-smrt-hocha-ve-vane-zaplati-plynar-statisice-40344934#seq_no=7&source=hp&dop_ab_variant=0&dop_req_id=bI7lNileVsD-202012121012&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

KONTAKTY

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.