Je motorový vozík s košem pro zdvih osob pojízdnou zdvihací pracovní plošinou?

30 října, 2023 Práce ve výšce a nad volnou hloubkou

Je motorový vozík s košem pro zdvih osob pojízdnou zdvihací pracovní plošinou?

Při naší znalecké činnosti se setkáváme se spornou otázkou, zda je motorový vozík s košem pro zdvih osob pojízdnou zdvihací pracovní plošinou. V našem dalším článku se na tuto oblast podíváme optikou soudních znalců.

Právní předpisy pojízdných zdvihacích pracovních plošin

Základní legislativní začlenění pojízdných zdvihacích pracovních plošin je provedeno v § 3 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 193/2022 Sb. o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, kdy jsou určeny vyhrazené pracovní plošiny s motorickým pohonem a výškou zdvihu přesahující 1,5 m, pojízdné zdvihací pracovní plošiny, závěsné plošiny a stožárové šplhací pracovní plošiny, jako vyhrazená technická zdvihací zařízení, přičemž v § 3 odst. 2 písm. a) nařízení vlády č. 193/2022 Sb. o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti je uvedeno, že motorové vozíky jimi nejsou, takže není možné motorové vozíky s košem pro zdvih osob pojízdnou zdvihací pracovní plošinou považovat za vyhrazená technická zdvihací zařízení.

Z výše uvedeného tedy vyplývá to, že provozovatelé nejsou vázáni bližšími požadavky na provoz pracovních plošin.

Ostatní předpisy pojízdných zdvihacích pracovních plošin

Základní třídění pojízdných zdvihacích pracovních plošin je provedeno v ČSN EN 280-1 Pojízdné zdvihací pracovní plošiny – Část 1 Konstrukční výpočty – Kritéria stability – Konstrukce – Bezpečnost – Přezkoušení a zkoušky, z února 2023, která se v předmětu, konkrétně v písm. j) článku 1.3, vymezuje proti aplikaci na zdvihaná stanoviště obsluhy manipulačních vozíků, kterou řeší ČSN ISO 3691-3 Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 3 – Další požadavky pro vozíky se zdvihaným místem obsluhy a vozíky speciálně navržené pro jízdu se zdviženými břemeny.

V ČSN ISO 3691-3 Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 3 – Další požadavky pro vozíky se zdvihaným místem obsluhy a vozíky speciálně navržené pro jízdu se zdviženými břemeny je v článku 3.2 definováno zdvihané místo obsluhy jako plošina obsluhy, která může být zdvihána o více než 1 200 mm od úrovně terénu k podlaze plošiny, při měření na nezatíženém vozíku. 

Školení a organizace školení obsluh

Metody přípravy materiálů pro školení a organizaci školení obsluh pojízdných zdvihacích pracovních plošin (dále MEWP) řeší ČSN ISO 18878 Pojízdné zdvihací pracovní plošiny – Školení obsluhy, která je aplikovatelná na MEWP, dle definice v předmětu této normy, na MEWP uvedené v ISO 16368, která však není na území ČR vydána.

Další normou, na kterou se školení obsluh váže, je ČSN ISO 18893 Pojízdné zdvihací pracovní plošiny – Bezpečnostní zásady, prohlídky, údržba a provoz, která se podle předmětu této normy vztahuje na všechny pojízdné zdvihací pracovní plošiny (MEWP), které jsou určené k polohování osob, nástrojů a materiálů a které se skládají minimálně z pracovní plošiny s ovladači, výsuvné konstrukce a podvozku.

Závěr

Je tedy motorový vozík s košem pro zdvih osob pojízdnou zdvihací pracovní plošinou? Podle dostupných právních ani ostatních předpisů tomu tak není a to jak z hlediska údržby jejich technického stavu, provozu dle požadavků na MEWP a školení, takže provozovatel nemusí plnit požadavky pro vyhrazená technická zdvihací zařízení či nevyhrazené zdvihací pracovní plošiny se zdvihem do 1,5 m. 

Na provoz motorových vozíků s košem pro zdvih osob se tedy vztahují jen předpisy pro motorové vozíky, včetně požadavků přílohy č. 1 nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí a normové hodnoty ČSN ISO 3691-3 Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 3 – Další požadavky pro vozíky se zdvihaným místem obsluhy a vozíky speciálně navržené pro jízdu se zdviženými břemeny.

KONTAKTY

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.