MÉ SLUŽBY

 • Bezpečnost práce

  Bezpečnost práce

  Nejproblematičtější a nejvyhledávanější oblastí je obor bezpečnost práce (BOZP). Převážná většina podávaných znaleckých posudků je z důvodu trestně právního ublížení na zdraví, tedy smrtelných úrazů nebo vážného poškození zdraví.

 • Požární ochrana

  Požární ochrana

  Neméně problematickou oblastí je i obor požární ochrana (PO). Podávané znalecké posudky jsou z různorodých činností, ať již z důvodu vzniku požáru nebo posouzení PO u technických zařízení a technologických procesů.

 • Chemické látky a směsi

  Chemické látky a směsi

  Oblast chemického průmyslu zůstává neustále v popředí jak úrazovosti, tak i havárií technických a technologických zařízení.

Reference

 • Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák

  Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák byla založena v roce 1992 jako Advokátní kancelář Brož & Sokol. Její zakladatelé JUDr. Jan Brož a JUDr. Tomáš Sokol otevřeli tuto společnou kancelář po dlouholeté samostatné advokátní praxi. Třetím partnerem se v roce 1999 stal JUDr. Jiří Novák a advokátní kancelář tak přešla na svůj současný název.

  Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák

Aktuality

Uvěřejnění série našich článků o soudním znalectví časopisem BHP Uvěřejnění série našich článků o soudním znalectví časopisem BHP

Listopad 29, 2015 Novinky

V číslech 2, 3, 4 a 11 ročníku 2015 jednoho z nejčtenějších odborných časopisů zabývajících se bezpečností a hygienou práce, časopise BHP, byla uveřejněna série 3 našich článků o soudním znalectví, profesní etice a dalších zajímavých tématech. Touto cestou bychom se s Vámi rádi podělili o jejich výtisky:

VÍCE

Požár od komína nebo paličských prací? Požár od komína nebo paličských prací?

Duben 5, 2017 Požární ochrana

Obrátil se na nás zadavatel posudku, abychom jako znalci určili, zda požár jeho objektu vznikl od vadného komína nebo při pálení IPY na střeše. Na první pohled se může jednat o zcela jasný závěr. Hasiči však určili jako příčinu požáru špatnou konstrukci komínu, s čímž se ale majitel objektu neztotožnil a vyžádal si posouzení ještě od […]

VÍCE

Požár ve výkupu nebezpečných surovin Požár ve výkupu nebezpečných surovin

Říjen 8, 2016 Požární ochrana

Znalci řešili zajímavý případ vzniku požáru ve společnosti A.P.E. Praha, který se stal počátkem tohoto roku. Kriminální policie položila znalcům otázky z oblasti BOZP a PO na posouzení okolností vzniku požáru, porušení povinností zaměstnavatele, vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců, a dále externích osob, kterými byli revizní technici nebo OZO v PR a OZO v PO. Požár lisu na odpad […]

VÍCE

KRBOVÁ KAMNA KRBOVÁ KAMNA

Srpen 9, 2016 Požární ochrana

Znalci v oboru požární ochrany a bezpečnosti práce musí mnohdy řešit i „banální“ záležitosti, které končí soudním sporem, kdy mezi žalobcem a žalovaným není možné nalézt shodu. Takový byl i případ rodiny, která se soudila s moravským úřadem, vlastníkem bytu, o neplatnost výpovědi z nájmu pro „hrubé zásahy“ manželů v objektu, kteří podle něho porušili požární bezpečnost domu. Okresní […]

VÍCE

Požár pražského masokombinátu Požár pražského masokombinátu

Listopad 30, 2015 Požární ochrana

Znalci posuzovali vznik a míru porušení povinností v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany u požáru, který zavinila externí firma při používání otevřeného ohně při opravě střechy. K požáru střechy dvoupodlažní budovy o rozloze 200 m2 vyjely nejprve tři jednotky hasičů. Velitel zásahu si ihned po příjezdu na místo vyžádal posily v podobě dalších jednotek podnikových, […]

VÍCE

KONTAKTY