MÉ SLUŽBY

 • Bezpečnost práce

  Bezpečnost práce

  Nejproblematičtější a nejvyhledávanější oblastí je obor bezpečnost práce (BOZP). Převážná většina podávaných znaleckých posudků je z důvodu trestně právního ublížení na zdraví, tedy smrtelných úrazů nebo vážného poškození zdraví.

 • Požární ochrana

  Požární ochrana

  Neméně problematickou oblastí je i obor požární ochrana (PO). Podávané znalecké posudky jsou z různorodých činností, ať již z důvodu vzniku požáru nebo posouzení PO u technických zařízení a technologických procesů.

 • Chemické látky a směsi

  Chemické látky a směsi

  Oblast chemického průmyslu zůstává neustále v popředí jak úrazovosti, tak i havárií technických a technologických zařízení.

Reference

 • Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák

  Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák byla založena v roce 1992 jako Advokátní kancelář Brož & Sokol. Její zakladatelé JUDr. Jan Brož a JUDr. Tomáš Sokol otevřeli tuto společnou kancelář po dlouholeté samostatné advokátní praxi. Třetím partnerem se v roce 1999 stal JUDr. Jiří Novák a advokátní kancelář tak přešla na svůj současný název.

  Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák

Aktuality

Uvěřejnění série našich článků o soudním znalectví časopisem BHP Uvěřejnění série našich článků o soudním znalectví časopisem BHP

Listopad 29, 2015 Novinky

V číslech 2, 3, 4 a 11 ročníku 2015 jednoho z nejčtenějších odborných časopisů zabývajících se bezpečností a hygienou práce, časopise BHP, byla uveřejněna série 3 našich článků o soudním znalectví, profesní etice a dalších zajímavých tématech. Touto cestou bychom se s Vámi rádi podělili o jejich výtisky:

VÍCE

KRBOVÁ KAMNA KRBOVÁ KAMNA

Srpen 9, 2016 Požární ochrana

Znalci v oboru požární ochrany a bezpečnosti práce musí mnohdy řešit i „banální“ záležitosti, které končí soudním sporem, kdy mezi žalobcem a žalovaným není možné nalézt shodu. Takový byl i případ rodiny, která se soudila s moravským úřadem, vlastníkem bytu, o neplatnost výpovědi z nájmu pro „hrubé zásahy“ manželů v objektu, kteří podle něho porušili požární bezpečnost domu. Okresní […]

VÍCE

Požár pražského masokombinátu Požár pražského masokombinátu

Listopad 30, 2015 Požární ochrana

Znalci posuzovali vznik a míru porušení povinností v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany u požáru, který zavinila externí firma při používání otevřeného ohně při opravě střechy. K požáru střechy dvoupodlažní budovy o rozloze 200 m2 vyjely nejprve tři jednotky hasičů. Velitel zásahu si ihned po příjezdu na místo vyžádal posily v podobě dalších jednotek podnikových, […]

VÍCE

Fotovoltaické elektrárny Fotovoltaické elektrárny

Listopad 4, 2015 Bezpečnost práce

Znalci se zkoumali právní předpisy a technické normy, které v období listopadu a prosince roku 2010 upravovaly problematiku provádění výchozích revizí elektrických zařízení (se zaměřením na výchozí revize fotovoltaických elektráren). Vyjadřovali se k tomu, zda z těchto předpisů a norem plynou z technického hlediska požadavky na to, v jakém technickém stavu musí být revidované elektrické zařízení (fotovoltaická elektrárna), aby […]

VÍCE

KONTAKTY