Požár rozvodny v Kralupech

15 července, 2018 Požární ochrana

Požár rozvodny v Kralupech

Naše znalecká kancelář byla pověřena objektivním přezkumem okolností vzniku požáru v rozvodně kogeneračních jednotek v Kralupech. Znalci musí řešit i takové případy, kdy vyšetřovatel požárů HZS sice stanoví ve svém odborném vyjádření příčinu požárů a možná pochybení z oblasti požární ochrany, ale s jeho závěrem nesouhlasí „údajný viník“ nebo pojišťovna, která má vyplácet náhradu škody. V takovém to případě musí znalci znaleckým zkoumáním i v oboru BOZP nalézt skutečného viníka či viníky a specifikovat jednotlivá pochybení zainteresovaných osob.

Znalci nemají často k dispozici dokumentaci BOZP a PO, kterou dostatečně nevytěží po vzniku požáru nebo jiné události kriminální policie, vyšetřovatel požárů nebo OIP. Mnohdy jsou jim poskytnuty i značně nepřesné a zkreslené údaje od poškozeného nebo viníka daného případu. Nicméně je tedy na znalcích, aby i v takových případech provedli výpočty, grafickou simulaci nebo posouzení sebemenších drobností, na jejíchž základě pak vyhotoví znalecký závěr.

Křivka vývoje požáru

Křivka vývoje požáru

 

 

 

 

KONTAKTY

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.