POŽÁR RD ZA NEVYJASNĚNÝCH OKOLNOSTÍ

23 března, 2021 Požární ochrana

POŽÁR RD ZA NEVYJASNĚNÝCH OKOLNOSTÍ

Případ je uzavřen, paní, která měla požár způsobit, vyčerpala všechny zákonné možnosti, které jí umožňuje využít náš právní systém. Odsouzena byla k trestu odnětí svobody na 16,5 roku za založení požáru, kdy mohla v hořícím RD zemřít ona i její vnuk. Paní a její rodina se následně obrátila s žádostí o pomoc na Spolek Šalamoun, spolek na podporu nezávislé justice, protože ve věci požáru si orgány činné v trestním řízení nevyžádali znalecké zkoumání a postupovaly v hodnocení podle závěrů učiněných HZS a PČR. Celý případ byl od roku 2015 velmi medializován, proto skutečnosti, které znalci uvádí, nepodléhají utajení.

Znalci znalecky posuzovali tento případ pro Spolek Šalamoun následně pro bono, neboť starší paní, která měla požár způsobit, neměla dostatek finančních prostředků na vypracování poměrně složitého znaleckého posudku.

Znalcům bylo zadáno ke znaleckému zkoumání posouzení vzniku a průběhu požáru, který vznikl v rodinném domě v obci Jílová – Modrá, okres Děčín, pravděpodobně v noci z 30.7.2015 na 31.7.2015.

Znalci vycházeli při znaleckém zkoumání především z údajů v odborném vyjádření HZS ÚK, vypracované vyšetřovatelem zjišťování požárů a výslechu svědků, kteří byli nějakým způsobem na vyšetřování příčiny vzniku požáru zainteresováni a znalci mají jejich výpovědi k dispozici.

Ke dni zahájení zpracování znaleckého posudku měli znalci k dispozici pouze doklady a podklady poskytnuté objednatelem posudku a z internetových serverů. Postupně si dožádali i další podklady od rodiny paní prostřednictvím zadavatele posudku, nutné ke znaleckému zkoumání.

V době vzniku požáru se v RD nacházela paní a její vnuk, kteří spali ve 2.NP obytné části budovy v pokoji vnuka.

Požár jako první zřetelně zpozorovala sousedka, která se v nočních hodinách vracela svým autem z návštěvy dne 31.7.2015, a při pohledu na hodinky zaznamenala čas 1:32 hodin. Sousedka požár ihned telefonicky ohlásila na tísňové telefonní číslo hasičů, kteří hlášení přijali v 1:32:15 hodin. Sousedce bylo známo, že v domě žije babička s vnukem, proto se snažila házením kamenů a PET lahví do okna ve 2.NP oba vzbudit. To se jí podařilo ještě před příjezdem JPO HZS UK, kdy paní a její vnuk sami sešli před dům po zakouřeném schodišti z obytné části RD hlavním vchodem. První JPO HZS se na místo požáru dostavila v 1:48 hodin, tedy 16 minut od nahlášení požáru sousedkou.

Vyšetřovatel zjišťování příčin požárů provedl ohledání místa po požáru a na základě vycvičeného psa na vyhledávání akcelerantů hoření určil s přihlédnutím ke zjištěným okolnostem jako příčinu vzniku požáru působení otevřeného ohně na hořlavý materiál neznámou osobou – úmyslné založení požáru.

Znalci po provedeném podrobném znaleckém zkoumání dostupných podkladů k požáru v Jílové – Modré dne 31.7.2015 se neztotožnili s jednoznačnými závěry učiněnými o jednoznačnosti příčiny vzniku požáru.

Nicméně dodatečně v průběhu znaleckého zkoumání byl znalcům předložen jiný znalecký posudek vypracovaný znalcem v oboru PO, který rodina paní předložila v odvolacích řízeních soudům, a ani Spolku Šalamoun nebylo známo, že tento posudek soud rozporoval. Znalci si prostudovali spisový odvolací materiál, a bohužel museli konstatovat, že skutečně posudek vypracovaný „bývalým hasičem“ neodpovídá požadavkům zákona o PO, žoviálně hodnotí závěry jiných znalců, např. v oboru psychiatrie, nebo zcela znevažuje závěry dosavadního šetření svým „lidovým“ vyjádřením bodrého dobrovolného hasiče. Přestože některé jeho úvahy jsou vedeny správným směrem, byl jeho posudek u odvolacího soudu zamítnut.

Jelikož se odvolací soudy vypořádaly se všemi námitkami znalce „bývalého hasiče“, a výsledkem bylo zamítnutí odvolání pro paní, nebylo možné již použít posudek nový, vypracovaný námi, znalci. Proto je důležité, aby si objednatel znaleckého posudku vždy vybíral hned napoprvé z kvalitních znalců, kteří mají dostatečné znalosti v oboru a zkušenosti s vypracováváním posudků a nebojí se hájit po odborné stránce své závěry před soudy.

 

KONTAKTY

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.