Kolik stojí spravedlnost?

30 prosince, 2017 Novinky

Kolik stojí spravedlnost?

Pominu-li zadávání znaleckých posudků státními orgány, zpracováváme obvykle znalecké posudky pro advokátní kanceláře, podnikatele a soukromé osoby. A zde narážíme na „kámen úrazu“. Zejména občané, kteří nás poslední dobou oslovují, mají představu, že si k řešení svého problému přiberou znalce, který jejich problém „vyřeší tak, jak si budou přát“.

Věřte nám, že jsme velmi empatičtí k vašim starostem, mnohdy prožitému utrpení a pocitům, nespravedlnosti ze strany úředníků, a pokud je to v našich silách, snažíme se vás vyslechnout, pročítáme vámi zaslané dokumenty a hledáme pro vás tu nejlepší odbornou radu. Nicméně se pokuste i vy pochopit úlohu soudního znalce a uvědomit si, že i když si ho „najímáte a platíte“, nemůže znalecký posudek vypracovat podle vámi „nadiktovaného výsledku“, ale vždy musí ctít zásady objektivního znaleckého zkoumání a pokud by tak nečinil, vystavuje se riziku trestně právního stíhání či odebrání znaleckého dekretu.

V zadání znaleckého posudku se vymezuje úkol, případně se formulují otázky, které má znalec zodpovědět. Znalec v něm pak nejdříve popíše zkoumanou skutečnost (tzv. nález) a poté formuluje svůj závěr, či odpovědi na zadané otázky (samotný posudek), kdy musí nestranně zhodnotit všechny okolnosti případu. Tedy nikdy ne jen váš požadavek či úhel pohledu, ale hodnotí i vzájemné souvislosti, které mohou zkoumanou situaci dokreslit.

Pokud by znalec podal nepravdivý, hrubě zkreslený nebo neúplný znalecký posudek, spáchal by trestný čin křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku, za který by mu jen v základní sazbě hrozil trest odnětí svobody až na dva roky nebo zákaz výkonu činnosti.

Za vypracování znaleckého posudku nebo poradenství náleží znalci od vás smluvní odměna. Na začátku jednání lze jen přibližně odhadnout, kolik času znalci budou věnovat zkoumání a vyhodnocení důkazů. I v této oblasti jsou představy občanů velmi zkreslené, kdy se domnívají, že „si pořídí“ znalecký posudek za několik „málo tisícovek“ a mají vyhráno. V našem oboru se čas vynaložený na jednodušší obvyklý znalecký posudek počítá v průměru na 50 hodin. Dále je nutné připočíst mnohdy cestovní náklady na zkoumání místa události, kterého se znalecký posudek týká, popř. další výdaje, které znalec dopředu nemůže předvídat, jako je předvolání PČR k podání vysvětlení, jednání se státními orgány, např. HZS, OIP, hygienou, kominíkem, revizním technikem a podobně. Vypracováním a předáním znaleckého posudku zadavateli práce pro znalce jeho finanční zátěž nekončí. Pokud se znalecký posudek předkládá jako „důkaz“ u soudu, může být znalec vyslechnut, může být proti jeho znaleckému posudku vypracován revizní posudek, anebo mohou nastat jiné neočekávané situace, na které znalec vynakládá další čas a prostředky.

Občan samozřejmě musí počítat i s finanční odměnou pro svého právního zástupce. Další poplatky musí občan zaplatit na výzvu soudu. Pokud je občan u soudního řízení úspěšný, může mu soud přiznat náklady řízení. Nicméně pojem „přiznané náklady řízení“ neznamená, že občan dostane od protistrany do koruny celou finanční částku, kterou do soudního sporu investoval včetně vedlejších nákladů. Občas se musí smířit s tím, že i když bude úspěšný, finanční náklady mu nebudou v plné výši vynahrazeny. Další možností je neúspěch u soudního řízení. V tomto případě bude občan stranou, která bude platit náklady řízení protistraně. Takovéto částky se pohybují ve statisících. Nutné je připomenout i délku řízení před soudy jednotlivých instancí, která může být až desítky let u zprvu jednoduchého případu.

Než tedy přijmeme zpracování znaleckého posudku, musíme být přesvědčeni, že na základě dodaných podkladů můžeme zadavateli „více méně“ garantovat úspěšnost při předložení našeho posudku v jeho věci. V opačném případě, kdy úspěch nevidíme nebo nám nepřísluší vypracování znaleckého posudku, posudek odmítneme. Abychom se mohli správně rozhodnout, musíme předem prostudovat velké množství podkladů a právních předpisů, a to prozatím bez nároku na odměnu. Zadavateli čestně a na rovinu řekneme svůj závěr předběžného zkoumání, kdy úspěšnost pro něho bude minimální či žádná, a navrhneme mu, jak má dále postupovat, i kdyby tím dalším postupem mělo být upuštění od soudní pře.

KONTAKTY

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.