Kancelář soudního znalce – www.maturova.cz

14 října, 2014 Novinky

Kancelář soudního znalce – www.maturova.cz

Vážení kolegové, obchodní partneři, přátelé.

Uzrál čas, abych oddělila činnosti v klasickém požárně bezpečnostním inženýrství, od činností v oblasti soudního znalectví.

V posledních 5ti letech jsem při své činnosti soudního znalce zaznamenala, zejména v oboru bezpečnosti práce a částečně také požární ochrany, razantní nárůst doslova zapeklitých případů, které jsem musela „rozplétat“ od samého prvopočátku díky pochybení orgánů státní správy, zejména OIP při vypracovávání tzv. „oborných stanovisek“ pro orgány činné v trestním řízení, které z důvodu úspor nákladů řízení oslovují kvalifikované soudní znalce stále méně často a důkazní břemeno se tak přenáší v rozporu s principem presumpce neviny na obviněné.

Zejména z výše popsaných důvodů jsem se rozhodla založit nové webové stránky, kde se budu zabývat soudním znalectvím v podmínkách České republiky, potažmo Evropské unie, na kterých budu zveřejňovat v obecné rovině zajímavé případy ze své znalecké praxe.

Zastávám myšlenku celoživotního profesního vzdělávání a v současné době studuji studijní program Corporate Master of Laws (LLM) na Institutu CEMI a v těchto dnech dokončuji svou diplomovou práci na téma „Procesní etika soudního znalce“, při jejímž vypracovávání je pro mě neocenitelné odborné vedení mojí školitelky paní Ing. Evy Matouškové. V průběhu svého studia jsem načerpala celou řadu  informací o znalectví, státní správě, soudnictví a etice, jejichž využití bude pro mne ctí pro řešení Vašich právních problémů.

Nemalou zásluhu v mém profesním růstu v oblasti práva mají také skvělí čeští i zahraniční advokáti, s kterými se při řešení kauz pravidelně potkávám. Za všechny bych ráda zmínila skvělého pražského advokáta, pana Mgr. Tomáše Maxu.

Mnozí z Vás se zúčastnili našich odborných kurzů. Vám, kteří jste mě následně kontaktovali a zaslali mi svoje zkušenosti, velmi děkuji. Na každý dotaz se snažím co nejdříve reagovat, a kde to bylo možné i pomoci. Prosím, posílejte mi své poznatky z podnikání či zaměstnání i nadále, pokusím se je zpracovat a vyhodnotit v rovině trestně právní odpovědnosti v BOZP a PO. Výsledky po vzájemné dohodě umístím na web www.maturova.czznalec(zavinac)maturova.cz pro účely zvýšení informovanosti široké veřejnosti.

Samozřejmě mě můžete stále kontaktovat i přes web www.pyrokontrol.czpyrokontrol(zavinac)pyrokontrol.cz, nebo na mobilu +420 608 631 390.

KONTAKTY

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.