Činnost znalecké kanceláře v oboru bezpečnost práce a požární ochrana

12 října, 2014 Novinky

Činnost znalecké kanceláře v oboru bezpečnost práce a požární ochrana

Znalec v oborech bezpečnosti práce a požární ochrany je osoba, kterou stát zmocnil posuzováním skutečností, k nimž jsou potřeba speciální odborné znalostí, a jejich posouzení se ve znaleckém posudku přisuzuje i výsadní úloha v dokazování požadovaných závěrů.

Na mne, jako znalce, se mohou obracet všechny osoby nebo organizace, které potřebují znát odborné odpovědi na své otázky, jež se pro ně ukázaly jako klíčové v jejich rozhodování. Jsou to zejména:

  • Policie ČR,
  • Státní zastupitelství,
  • Soudy,
  • Advokátní kanceláře,
  • Inspektoráty práce,
  • Hasičské záchranné sbory,
  • Občanská sdružení,
  • Podnikající právnické a podnikající fyzické osoby,
  • Soukromé osoby.

Uvědomuji si, že společenská prestiž a vážnost znalce je spjata s nesmírnou odpovědností a značnými vedlejšími povinnostmi, zejména studijními. Nesprávné posouzení dané věci totiž zpravidla znamená citelný zásah do života lidí a jejich rodin, jichž se rozhodnutí na základě zpracovaného posudku znalce, přímo či nepřímo dotkne.

Jako znalec si proto vždy musím zachovat svou nestrannost, nezávislost a profesionalitu. Znalecké prostředí v ČR je z velké části formováno ne vždy vstřícnou činností státu ke znalcům, kdy jim stanovuje vlastní pravidla a vymezuje mantinely pro jejich znaleckou činnost. Tyto institucionální vztahy ve znalectví jsou ovlivňovány rovněž dalšími aspekty, například etickými, ekonomickými nebo psychologickými.

Činnost znalců je upravena zákonem č. 36/1967 Sb., v PZ, Zákonem o znalcích a tlumočnících, a jeho prováděcí vyhláškou č. 37/1967 Sb., v PZ.

KONTAKTY

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.