Požární ochrana

Požární ochrana

Neméně problematickou oblastí je i obor požární ochrana (PO). Podávané znalecké posudky jsou z různorodých činností, ať již z důvodu vzniku požáru nebo posouzení PO u technických zařízení a technologických procesů.

 

Často se na mě klienti obrací s požadavkem na posouzení požární bezpečnosti staveb, například odstupových vzdáleností, skladování různého materiálu, přístaveb, zrušení požárně bezpečnostního zařízení nebo změn užívání stavby.

 

V posledních letech je velmi žádané u klientů znalectví v oblasti pojišťovnictví, kdy se na mě obrací se svými problémy při vymáhání náhrad pojistného plnění od pojišťoven, například po požáru.

KONTAKTY