Chemické látky a směsi

Chemické látky a směsi

Oblast chemického průmyslu zůstává neustále v popředí jak úrazovosti, tak i havárií technických a technologických zařízení.

 

Velmi často se na mě klienti obrací s požadavkem na posouzení míry zavinění poškození zdraví nebo technického zařízení při manipulaci s nebezpečnými chemickými látkami jako jsou kyseliny (žíraviny), toxické látky (jedy), hořlavé kapaliny, pevné chemikálie nebo plyny.

KONTAKTY