Požár rozvodny v Kralupech

Červenec 15, 2018 Požární ochrana

Požár rozvodny v Kralupech

Naše znalecká kancelář byla pověřena objektivním přezkumem okolností vzniku požáru v rozvodně kogeneračních jednotek v Kralupech. Znalci musí řešit i takové případy, kdy vyšetřovatel požárů HZS sice stanoví ve svém odborném vyjádření příčinu požárů a možná pochybení z oblasti požární ochrany, ale s jeho závěrem nesouhlasí „údajný viník“ nebo pojišťovna, která má vyplácet náhradu škody. V takovém to případě musí znalci znaleckým zkoumáním i v oboru BOZP nalézt skutečného viníka či viníky a specifikovat jednotlivá pochybení zainteresovaných osob.

Znalci nemají často k dispozici dokumentaci BOZP a PO, kterou dostatečně nevytěží po vzniku požáru nebo jiné události kriminální policie, vyšetřovatel požárů nebo OIP. Mnohdy jsou jim poskytnuty i značně nepřesné a zkreslené údaje od poškozeného nebo viníka daného případu. Nicméně je tedy na znalcích, aby i v takových případech provedli výpočty, grafickou simulaci nebo posouzení sebemenších drobností, na jejíchž základě pak vyhotoví znalecký závěr.

Křivka vývoje požáru

Křivka vývoje požáru

 

 

 

 

KONTAKTY